Forskningsfond

Stiftelsen Nordic College of Caring Science Forskningsfond blev upprättad i 2007. Forskningsfondens ändamål är i förhållende till NCCS definition och syfte, att stödja den vetenskapliga utvecklingen av vårdvetenskap som utgångspunkt för all vård. Stiftelsen ger ekonomisk stöd till nordiska forskningsprojekt som bidrar til kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende till hennes hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död.

NCCSF Stadgar rev 2021

NCCSF Research and Travel Grants