STIPEND utlyst!

Hei! Viser til utsendt epost og muligheten for å søke stipend! Frist for å søke er 1.mars 2019! (Se nærmere info på Forskningsfondets side!)