Medlemskap

Aktive forskere og undervisere innenfor forskerutdannelser er velkomne til å søke om medlemskap i NCCS.

Vil du vite mere om medlemskap kan du kontakte NCCS sekretær. Skriv en kort redegjørelse for utdanning og arbeidserfaring, navn og adresse. Søknad om medlemsskap sendes til NCCS v/ sekretær Kari Kaledstad

(epost: kari.kaldestad@uis.no). Årlig medlemskap koster 37£ + tax.

NCCS’ styre behandler søknaden og sender Wiley – blir medlem med tilgang til Scandinavian Journal of Caring Sciences, kan søke stipend og ellers bidra i å realisere NCCS’ formål. Hjertelig velkommen!

  • Som medlem af NCCS

Du vil motta Rundbrev (elektronisk) med diskusjon og opplysninger om utvikling og aktiviteter innenfor forskning i pleie og omsorg

Deltar du i NCCS årlige konferenser/seminar, får du en mindre avgift å betale.