Konferanser

NCCS konferanse 2019 vil bli arrangert i Vasa, Finland, der Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, er vertskap.

En komite sammensatt med representanter fra NCCS, EACS og fra Åbo Akademi, planlegger konferansen, som skal være fra 1. – 3. oktober 2019!

Følg med på konferansens hjemmeside:

https://www.abo.fi/nccs/