Årsmøte 2018

– – N C C S – –

NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Tid: 26 april 2018, klockan 9.00-12.00

Plats: Rum B 205,  Mälardalens högskola Campus Eskilstuna, Drottninggatan 12, Eskilstuna.

 

Styrelsen har följande punkter till behandling på årsmötet:

 

Punkt 1/18     Öppning av årsmötet

 

Punkt 2/18     Mötesordförande och dagordning

 1. a) val av mötesordförande
 2. b) val av sekreterare
 3. c) val av två protokolljusterare
 4. d) godkännande av kallelse till årsmötet
 5. e) godkännande av dagordningen

 

Punkt 3/18     Årsberättelse för 2017, NCCS

 

Punkt 4/18     Årsberättelse för 2017, SJCS

 

Punkt 5/18     Ekonomi för 2017

 1. a) redovisning av ekonomi för NCCS och SJCS
 2. b) revisionsberättelse
 3. c) ansvarsfrihet för styrelsen

 

Punkt 6/18     Årsberättelse 2016, NCCSF

 

Punkt 7/18     Balansräkning 2016, NCCSF

 

Punkt 8/18     Medlemssituationen i NCCS

 

Punkt 9/18     Fastställande av medlemsavgiften för 2018

 

Punkt 10/18   Planering av verksamheten år 2018

 1. a) NCCS
 2. b) SJCS
 3. c) NCCSF

 

Punkt 11/18   Budget för 2018

 1. a) budget för NCCS
 2. b) budget för SJCS

 

 

 

Punkt 12/18   Inrättande av organisationsnummer för NCCS.

 

Punkt 13/18   Revidering av NCCSs stadgar

 

Punkt 14/18 Meddelande om styrelsens val av auktoriserad revisor till NCCSF på förslag av valkommittén.

 

Punkt 15/18 Presentation av valkommitténs förslag till och val av styrelseledamöter för NCCS och valkommittén NCCS samt medlemmar i redaktionen för SJCS.

 

Punkt 16/18   Tilldelning av årets stipendier från NCCS forskningsfond

 

Punkt 17/18  Etablering och utformning av föreningens hemsida

 

Punkt 18/18 Samtal om och synpunkter på eventuell revidering av §1 i stadgarna.

 

Punkt 19/18   Övrigt

 

Punkt 19/18   Tid och plats för nästa konferens och årsmöte

 

Punkt 20/18   Årsmötet avslutas

 

 

Eskilstuna den 16 mars 2018

 

Styrelsen

Margareta Asp

Ordförande


Bilaga:

NCCS verksamhetsplan 2018 (002)

Bilaga 1 Agenda för årsmötet (pdf)

Bil 2 Förvaltningsberättelse NCCS 2017 (pdf)

Bilaga 3 Stadgar för NCCSNuvarande-nya (pdf)

Bilaga 4. Syfte stadgar (pdf)

Bil 5 Förslag budget SJCS 2018

Bil 6 Stadgar (statutter) NCCS20180304

Bil 7 Stadgar för NCCSNuvarande-nya

Bil 8 Valberedningens förslag 2018 NCCS

Bil 9 Syfte stadgar §1