Årsmøter

Årsmøtet 2019 vil være på Arlanda, Sverige den 28. mars 2019. Det vil være styremøter dagen før.