STIPEND utlyst!

Hei! Viser til utsendt epost og muligheten for å søke stipend!

Frist for å søke er 1.mars 2019!

(Se nærmere info på Forskningsfondets side!)