Author: Dag Karterud

Oppfordring!

Vennligst send meg oppdatert epostadresse, hvis den er endret! Mvh Dag Karterud, sekretær, NCCS

Read more

STIPEND utlyst!

NCCSFs forsknings- og reisestipend kan nå søkes gjennom hele året, og tildeles så lenge det er midler igjen på inneværende års budsjett. For mer informasjon og retningslinjer, se dokumentet Utlysning av forsknings- og reisestipend. Se også egne søknadsskjema og rapporteringsskjema som skal anvendes.

Read more