Aktive forskere og undervisere innenfor forskerutdannelser er velkomne til å søke om medlemskap i NCCS.

For å bli medlem, skriv en kort redegjørelse for utdanning og arbeidserfaring, navn og adresse. Søknaden sendes til foreningens sekretær Dag Karterud (epost: dagk@oslomet.no).

NCCS’ styre anerkenner medlemskap etter at ha mottat en søknad

Årlig medlemskap koster 37£ + tax. Vil du vite mere om medlemskap kan du kontakte: dag.karterud@hioa.no

  • Som medlem af NCCS

Er du med i en nordisk sammenslutning av forskere innenfor omsorg og pleie hvor du aktivt kan være med på å sette dagsordenen/ prege utviklingen

Mottar du Rundbrev (elektronisk) med diskusjon og opplysninger om utvikling og aktiviteter innenfor forskning i pleie og omsorg

Har du abonnement på Scandinavian Journal of Caring Sciences (papir eller online)

Deltardu i NCCS årlige konferenser/seminar for en mindre medlemsavgift.

 

En ny æresmedlem 2015

Professor Elisabeth Hall er valgt til ny hedersmedlem i forbindelse med årsmøtet 2015. Les om nomineringen nedenfor.