Medlemskap

Aktive forskere og undervisere innenfor forskerutdannelser er velkomne til å søke om medlemskap i NCCS.

For å bli medlem, skriv en kort redegjørelse for utdanning og arbeidserfaring, navn og adresse. Søknaden sendes til foreningens sekretær Dag Karterud.

NCCS’ styre anerkenner medlemskap etter at ha mottat en søknad

Årlig medlemskap koster 37£ + tax. Vil du vite mere om medlemskap kan du kontakte: dag.karterud@hioa.no

  • Som medlem af NCCS

Er du med i en nordisk sammenslutning av forskere innenfor omsorg og pleie hvor du aktivt kan være med på å sette dagsordenen/ prege utviklingen

Mottar du Rundbrev (elektronisk) med diskusjon og opplysninger om utvikling og aktiviteter innenfor forskning i pleie og omsorg

Har du abonnement på Scandinavian Journal of Caring Sciences (papir eller online)

Deltardu i NCCS årlige konferenser/seminar for en mindre medlemsavgift.

 

En ny æresmedlem 2015

Professor Elisabeth Hall er valgt til ny hedersmedlem i forbindelse med årsmøtet 2015. Les om nomineringen nedenfor.