VÄLKOMMEN till ett seminarium där Nordic College of Caring Science (NCCS)
och akademin för hälsa vård och välfärd vid Mälardalens högskola presenterar aktuell forskning.

PROGRAM

13.00 – Introduktion, presentation av NCCS

13.15-13.45 – När ’ theoreia’ blir ethos
Unni Lindström, professor emerita, Åbo Akademi

13.50 -14.20 – Att bli sedd och förstådd i dödens närhet – språkets betydelse
Linda Sellin, leg sjuksköterska, l.doktor, Mälardalens högskola

14.20-14.40 – Fruktstund/kafe

14.40-15.10 – Kjærlighetens vesen i møte med lidelse
Kari-Marie Torkildsen, leg sjuksköterska, l. doktor, Högskolan på Västlandet, Norge

15.10-15.40 –  ”De sätter människan i förrummet” Patienters erfarenheter av att vårdas
av sjuksköterskestudenter
Ulrica Hörberg, docent, leg sjuksköterska. Linnéuniversitetet

15.40-16.00 – Paneldiskussion med alla medverkande föreläsare

DATUM&TID: 26 april kl.13.00-16.00,

PLATS: Aula Collegium, MDH, Eskilstuna.

ANMÄLAN: Sker senast 20 april via http://alumni.mdh.se/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=763