Hur kommer vårdvetenskap patienten till del?

VÄLKOMMEN till ett seminarium där Nordic College of Caring Science (NCCS)
och akademin för hälsa vård och välfärd vid Mälardalens högskola presenterar aktuell forskning.

PROGRAM

13.00 – Introduktion, presentation av NCCS

13.15-13.45 – När ’ theoreia’ blir ethos
Unni Lindström, professor emerita, Åbo Akademi

13.50 -14.20 – Att bli sedd och förstådd i dödens närhet – språkets betydelse
Linda Sellin, leg sjuksköterska, l.doktor, Mälardalens högskola

14.20-14.40 – Fruktstund/kafe

14.40-15.10 – Kjærlighetens vesen i møte med lidelse
Kari-Marie Torkildsen, leg sjuksköterska, l. doktor, Högskolan på Västlandet, Norge

15.10-15.40 –  ”De sätter människan i förrummet” Patienters erfarenheter av att vårdas
av sjuksköterskestudenter
Ulrica Hörberg, docent, leg sjuksköterska. Linnéuniversitetet

15.40-16.00 – Paneldiskussion med alla medverkande föreläsare

DATUM&TID: 26 april kl.13.00-16.00,

PLATS: Aula Collegium, MDH, Eskilstuna.

ANMÄLAN: Sker senast 20 april via http://alumni.mdh.se/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=763