Hei! Viser til utsendt epost og muligheten for å søke stipend!

Frist for å søke er 1.mars 2018!

Mvh Dag Karterud, sekretær NCCS