Vård- eller omvårdnadsvetenskapen har sina rötter i tidigt 1960-tal då influenser från USA når Norden. Under 1980-talet mognar idén att fånga in den utveckling som sker inom de nordiska länderna. Behovet av ett vetenskapligt samarbete över landsgränserna identifieras. Idén till en samnordisk vårdvetenskaplig sammanslutning föds i maj 1980.

NCCS ble grunnlagt i Bergen høsten 1980. Den sentrale personen i opptakten til etableringen av NCCS var prof. em. Ulla Qvarnström, som også ble foreningens første leder. Qvarnström var leder av foreningen til 1986. Ved etableringen av foreningen var det utarbeidet statutter og vervingen av medlemmer startet.


Bestyrelse 2016

Styrelseledamöter 
Camilla Koskinen, ordförande
Ann-Helen Sandvik, vice ordförande
Dag Karterud, sekreterare
Lena Boussaid, kassör
Britta Hørdam
Ulrica Hörberg 

Kontaktinformasjon